Ana Sayfa
Bölüm
Bölüm Başkanından

BÖLÜM BAŞKANINDAN

Jeofizik Mühendisliği fiziksel yöntemler (sismik, elektrik, manyetik, gravite vb.) kullanarak yerin ve denizlerin altını görüntülemeyi ve özelliklerini belirlemeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. Jeofizik sayesinde yer ve deniz altında bulunan petrol, doğal gaz, kömür, madenler, endüstriyel ham maddeler, jeotermal kaynaklar, yeraltı suyu gibi doğal zenginliklerimiz bulunup, değerlendirilerek ülkemizin refah düzeyinin artırılmasına katkı sağlanır. Bunun yanısıra % 96’sı deprem kuşağında bulunan ülkemiz için önemli konulardan biri olan Sismoloji de Jeofizik Mühendisliğinin bir alt bilim dalıdır. Depremlerin, volkanların, heyelanların (toprak kaymaları) araştırılması, izlenmesi, depreme dayanıklı binalar inşa etmek için yapılan zemin etüd ve incelemeleri de Jeofizik Mühendisliği uzmanlık konuları arasındadır. 

Bölümümüz 1997 yılında kurulmuş olup lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim vermektedir. Bölümümüzde kendi konularında uzman toplam 12 öğretim üyesi ve araştırma görevlisi bulunmaktadır. Çift Anadal Proğramı (ÇAP) sayesinde başarılı öğrencilerimiz arzu ettikleri takdirde ikinci bir mühendislik dalında da (örneğin İnşaat veya Çevre Mühendisliği gibi) diploma alabilmektedirler. Ayrıca Avrupa Birliği ERASMUS proğramı kapsamında 8 yarı yıllık öğrenimlerinin bir dönemini Avrupa’da bulunan bir üniversitede gerçekleştirebilmektedirler.

Jeofizik Mühendisliği Bölümümüzde verilen eğitim gerek Türkiye ve gerekse Avrupa Birliği Mühendislik Akreditasyon kurumları (MÜDEK ve EUR-ACE) tarafından 2010 yılından beri akredite edilmiş olup, mezunlarımızın aldığı diplomalar tüm dünya ülkelerinde geçerlidir.

Jeofizik Mühendisliği Bölümü olarak amacımız ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunabilen, sorunlara etkin çözümler üretebilen, yaratıcı, özgüveni yüksek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, kendini sürekli yenileyebilen, analitik düşünebilen, takım ve disiplinler arası çalışmalarda başarılı, iletişim kabiliyeti yüksek ve meslek etiğinden ödün vermeyen genç mühendisler yetiştirmektir.


Sevgi ve saygılarımla, 

Prof. Dr. Murat UTKUCU
Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı