Personel Sayıları
Profesör 2
Doçent 0
Doktor Öğretim Üyesi 5
Araştırma Görevlisi 4
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 29 74
2. Öğretim Öğrencisi 6 25
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 35 99
Genel Toplam 134