Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 1
Doktor Öğretim Üyesi 5
Araştırma Görevlisi 3
Öğretim Görevlisi 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 7 13
2. Öğretim Öğrencisi 0 4
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 7 17
Genel Toplam 24