Ana Sayfa
Bölüm
Program Eğitim Amaçları

PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI

Program Eğitim Amaçları

Program eğitim amaçlarımız önceki program eğitim amaçları göz önünde bulundurularak; öğrenciler, mezunlar, yüksek danışma kurulu (YDK) ve bölüm öğretim üyeleri ile yapılan bir dizi toplantılar sonucunda güncellenmiştir. 

1. Jeofizik Mühendisliği veya ilgili alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda çalışan ve kendi mühendislik firmasını kurabilen,

2. Lisansüstü eğitim ve/veya mesleki gelişim programlarına devam ederek kendini    geliştiren, sürekli öğrenme bilincine sahip,

3. Jeofizik Mühendisliği eğitimi sırasında kazandığı birikimi, diğer disiplinlerdeki bilgilerle destekleyerek, farklı alanlarda çalışabilme esnekliği ve uyumuna sahip,

     Jeofizik Mühendisleri yetiştirmektir.


Programın eğitim amaçları Sakarya Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sisteminde http://www.ebs.sakarya.edu.tr/ yayınlanmaktadır.