Ana Sayfa
Seminerler

SEMİNERLER

20- "Yer Radarı (GPR) Yöntemi ve Uygulama-Modelleme Örnekleri" bilgi için tıklayınız!..

19- "Türkiye ve Çevresinin Bölgesel Bir Boyutlu Hız Derinlik Modelleri ile Kaynak Mekanizması Çözümleri" bilgi için tıklayınız!.. 

18- "Kabuk ve Üst-manto Yapılarının Farklı Tektonik Rejimlerde Görüntülenmesi" bilgi için tıklayınız!.. 

17- "Numerical modelling of complex multi-aquifer systems and simulation of surface water groundwater interaction (the Turawa Lake)" bilgi için tıklayınız!.. 

16- "Geothermal energy of Poland State of the art and prospects" bilgi için tıklayınız!.. 

15- "Marmara Bölgesinin Morfotektonik Gelişimi" bilgi için tıklayınız!.. 

14- "Cevher aramacılığında yapısal unsurların ve potansiyel kütlelerin belirlenmesinde jeofizik yöntemin önemi" bilgi için tıklayınız!..

13- "Marmara denizi altındaki tektonik yapının ve KAF'ın Manyetotellürik Yöntem ile incelenmesi" bilgi için tıklayınız!.. 

12- "Yeryuvarı’ nın Elektrik ve Manyetik Alanlardan Faydalanarak Araştırılması" bilgi için tıklayınız!..

11- "Ege Bölgesinin Sismik Tehlikesi" bilgi için tıklayınız!..

10- "Orta Pontidlerin Kuvaterner Yükselim Mekanizması ve Hızının Jeomorfolojik ve Jeokronolojik Yöntemler Kullanılarak Belirlenmesi" bilgi için tıklayınız!..

9- "Kuzey Anadolu Fayı ile San Andreas Fayı Arasında Bir Karşılaştırma" bilgi için tıklayınız!..

8- "Tsunami Simulasyonları" bilgi için tıklayınız!..

7- "Kentsel Dönüşüm ve Sakarya Paneli" bilgi için tıklayınız!..

6- " Buffola-Gun ve Vibro-Sismik Kaynaklar ile Uygulamalar" bilgi için tıklayınız!..

5- "Türkiye'nin Hidrokarbon Potansiyeli ve TPAO'nun Son Dönem Faaliyetleri" bilgi için tıklayınız!..

4- "Jeofizik Mühendisliği'nin Geleceği" bilgi için tıklayınız!...

3- "Kuzey Anadolu Fayı'nın Davranış Özellikleri" bilgi için tıklayınız!..

2- "Jeofizikte Elektromanyetik Yöntemler" bilgi için tıklayınız!..

1- "Arama Sismolojisi, Mühendislik Sismolojisi ve Deprem Sismolojisi Uygulama Örnekleri" bilgi için tıklayınız!..