Ana Sayfa
Misyon ve Vizyon

MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz

Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen, takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite/sanayi/toplum işbirliğini sağlamada öncü; Internet üzerinden yürütülen Önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim öğretimi etkin bir şekilde yürüten ve servis sağlayan, geleneksel sanatlarımızın özünü koruyarak çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen bir üniversite olmaktır.

Temel Değerlerimiz

Atatürk ilkelerine bağlı olmak, kanun ve yönetmeliklere uymak, bilimin evrenselliğine inanmak, yenilikçi olmak, doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek, kurum içinde uyum intibak ve dayanışmaya önem vermek, herkesi din, ırk, milliyet, renk, düşünce farklılığı gözetmeksizin sevmek ve saygılı olmak, sürekli mükemmelliği yakalamaya çalışmak, zamanın kıymetini bilmek, özgün araştırmalar yapmak, işimizi sevmek.